vyhledat
×

Nabízíme konzultace

Na jednotlivé moduly nabízíme také konzultace, můžete si domluvit obsah přesně podle svého uvážení a požadavků.

Na této stránce také naleznete odkazy pro stažení jednotlivých sylabů. Nefunkční odkaz neváhejte prosím nahlásit.

Program ECDL Core

Základní pojmy informačních a komunikačních technologií

Stáhnout Sylabus M1 5.0 v PDF

Modul M1 - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (Concepts of ICT), je jediný čistě teoretický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu již nebudou novým zájemcům od roku 2014 nabízeny. Odborný obsah modulu bude rozdělen a zařazen k modulům M2, M7, M12 a M14.

Základy práce s počítačem a správa souborů

Stáhnout Sylabus M2 1.0 "New" v PDF, Stáhnout Sylabus M2 5.0 v PDF

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials), je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows všech verzí, ale i v prostředí OS Linux. Modul je dostupný od roku 1999.

Zpracování textu

Stáhnout Sylabus M3 5.0 v PDF

Modul M3 - Zpracování textu (Word Processing), je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Writer. Modul je dostupný od roku 1999.

Práce s tabulkami

Stáhnout Sylabus M4 5.0 v PDF

Modul M4 - Práce s tabulkami (Spreadsheets), je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Calc. Modul je dostupný od roku 1999.

Použití databází

Stáhnout Sylabus M5 5.0 v PDF

Modul M5 - Použití databází (Using Databases), je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí, ale i OpenOffice Base. Modul je dostupný od roku 1999.

Prezentace

Stáhnout Sylabus M6 5.0 v PDF

Modul M6 - Prezentace (Presentation), je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Impress. Modul je dostupný od roku 1999.

Základy práce s internetem a komunikace

Stáhnout Sylabus M7 1.0 "New" v PDF, Stáhnout Sylabus M7 5.0 v PDF

Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials), je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru všech verzí, ale i v prostředí jiných poštovních klientů i prohlížečů, například Thunderbird, Lotus Notes, Google Chrome, Mozilla Firefox. Modul je dostupný od roku 1999.

Úpravy digitálních obrázků

Stáhnout Sylabus M9 2.0 v PDF

Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků (Image Editing), je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw, ale i Gimp nebo v dalších grafických editorech. Modul je dostupný od roku 2011.

Tvorba webových stránek

Stáhnout Sylabus M10 2.0 v PDF

Modul M10 - Tvorba webových stránek (Web Editing), je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, ale i KompoZer, PSPad a dalších. Modul je dostupný od roku 2011.

Bezpečné používání informačních technologií

Stáhnout Sylabus M12 1.0 v PDF

Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů. Modul je dostupný od roku 2012.

Plánování projektů

Stáhnout Sylabus M13 1.0 v PDF

Modul M13 - Plánování projektů (Project Planning), je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project, ale i v prostředí jiných nástrojů pro projektové řízení. Modul je dostupný od roku 2013.

Spolupráce a výměna informací na internetu

Stáhnout Sylabus M14 1.0 v PDF

Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration), je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je dostupný od roku 2014.

Program ECDL Advanced

Pokročilé zpracování textu

Stáhnout Sylabus AM3 2.0 v PDF

Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu (Advanced Word Processing), je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilá práce s tabulkami

Stáhnout Sylabus AM4 2.0 v PDF

Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets), je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé použití databází

Stáhnout Sylabus AM5 2.0 v PDF

Modul AM5 - Pokročilé použití databází (Advanced Databases), je zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé prezentace

Stáhnout Sylabus AM6 2.0 v PDF

Modul AM6 - Pokročilá prezentace (Advanced Presentation), je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Program Endorsed (národní program) 

Správa a archivace digitálních fotografií

Stáhnout Sylabus DF1 1.0 v PDF

Modul DF1 - Správa a archivace digitálních fotografií je zaměřen na specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií, principy archivace fotografií a práce s metadaty a na použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

Úpravy a vylepšování digitálních fotografií

Stáhnout Sylabus DF2 1.0 v PDF

Modul DF2 - Úpravy a vylepšování digitálních fotografií je zaměřen na běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi, použití specializovaných grafických editorů, práci s obrazovými vadami, RAW formáty, konverze souborových fotografických formátů a další. Jedná se o praktický modul programu Digitální fotografie s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

Sdílení a prezentace digitálních fotografií

Stáhnout Sylabus DF3 1.0 v PDF

Modul DF3 - Sdílení a prezentace digitálních fotografií je zaměřen na základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií, používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu, tvorbu prezentací a tisk fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.