vyhledat
×

Soft Skills

Moto:

„Jestliže je dokonalost nedostižným ideálem, postupný rozvoj a růst nikoli.“

Soft skills nebo-li měkké dovednosti se na současném trhu práce staly velmi žádaným artiklem odborné způsobilosti. Škála soft-skills sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl. Existuje mnoho kurzů, na kterých lze zmíněné schopnosti rozvíjet, je na vás, které byste rádi rozvíjeli, a které vám pomohou v osobnostním rozvoji nebo vašem zaměstnání.

Certifikace:

Po zakončení kurzu obdrží účastníci certifikát o úspěšném absolvování kurzu. 

cena dle typu a délky kurzu

Délka kurzu:

podle vybraného tématu

 

Aktuální nabídka kurzů

Školení a kurzy Soft Skills

 • Efektivní komunikace
 • Efektivní porada a vedení rozhovorů se zaměstnanci
 • Prezentační dovednosti
 • Manažerské kompetence v oblasti vedení lidí
 • Lektorské dovednosti – pro interní lektory
 • Time Management
 • Zvládání obtížných situací
 • Syndrom vyhoření
 • Týmová spolupráce a koučování
 • Základy marketingu pro manažery
 • Úvod do kvalita - pro liniový management
 • Řízení výroby
 • Mapování hodnotového toku
 • Štíhlá výroba
 • Ergonomie
 • Produktivita a jak ji zvyšovat
 • Školení pro operátory
 • Základy podnikové logistiky
 • Výrobní logistika
 • Logistika skladů a skladování
 • Logistika řízení zásob
 • Nákupčí
 • Prodejní dovednosti – pro techniky
 • Personální management
 • Lidské zdroje
 • Firemní kultura
 • Základy projektového řízení
 • Základy BOZP a PO
 • ...

Stáhněte si

Kurzy dle zadavatele 

 • Neváhejte nás kontaktovat!

Lektorka:

Ing. Lenka Cirklová

 školení soft-skills, hard-skills, odborná způsobilost v oblasti BOZP, PO

Osobnostní charakteristika

 • Praktické zkušenosti z vlastní manažerské praxe, propojení teorie a praxe.
 • Komunikační a prezentační dovednosti.
 • Schopnost navázat s účastníky tréninků nebo s koučovanými vztah důvěry a partnerství.
 • Široké znalostní zázemí z manažerské, lektorské a konzultační praxe.
 • Rychlá adaptace a flexibilita.
 • Vysoké pracovní nasazení.
 • Silná osobnost, přirozená autorita.
 • Důraznost a důslednost v prosazování řešení.
 

nebo

Školení a kurzy Soft Skills v oblastech

 • Komunikační dovednosti
 • Emoční dopady komunikace
 • Vedení lidí
 • Týmová práce
 • Obchodní dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • ...

Stáhněte si

 • eBook Kurzy pro rok 2017
 • eBook kurzy dotované programem ESF

Kurzy dle zadavatele 

 • Neváhejte nás kontaktovat!

Lektorka:

Bc. Aneta Cholevová

 školení soft-skills, vedení kurzů v českém a anglickém jazyce

Osobnostní charakteristika

 • Praktické zkušenosti z vlastní praxe, propojení teorie a praxe.
 • Komunikační a prezentační dovednosti.
 • Schopnost navázat s účastníky tréninků nebo s koučovanými vztah důvěry a partnerství.
 • Široké znalostní zázemí z manažerské, lektorské a konzultační praxe.
 • Rychlá adaptace a flexibilita.
 • Vysoké pracovní nasazení.
 • Silná osobnost, přirozená autorita.
 • Důraznost a důslednost v prosazování řešení.