vyhledat
×

Základní informace

Počítačová gramotnost – kurz ECDL Start

Školení počítačové gramotnosti kurz ECDL Start spadá do programu ECDL Core.

Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Předpoklady

  • žádné

Pro koho je školení určeno

  • Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností. Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače a správa souborů (Modul M2), Zpracování textu (Modul M3), Práce s Internetem a komunikace (Modul M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core, který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Certifikace:

Po zakončení kurzu obdrží účastníci certifikát o úspěšném absolvování kurzu. 

Po složení ECDL zkoušek obdrží Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – mezinárodní doklad počítačové, (digitální) gramotnosti držitele (Digital Literacy). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.

cena od 11 990 Kč bez DPH

Délka kurzu:

14 dnů (106 výukových hodin)

 

Obsah kurzu

Co se naučíte

  • základy informačních technologií (ICT) - M1
  • operační systém a správa souborů (MS Windows, Průzkumník) - M2
  • Textový editor (MS Word) - M3
  • Internet a elektronická pošta (MS Internet Explorer, MS Outlook) - M7
  • Tabulkový procesor (MS Excel) - M4 NEBO Prezentace (MS PowerPoint) - M6

Doporučené návazné kurzy

Profesionální certifikace 

  • ECDL certifikace 

Doporučená literatura:

Materiály lektora IT ŘEŠENÍ